Zwroty i reklamacje

Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia wydania Konsumentowi zakupionych rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone na piśmie wraz z dowodem zakupu, a do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie na adres Sprzedawcy na adres: BIMCO, ul. Syta 116C/4, 02-987 Warszawa. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Pieniądze zostaną zwrócone na nr konta, które zostało wskazane przez klienta.

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru. Reklamowany produkt należy odesłać wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy oraz z pisemnym uzasadnieniem powodu reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę. Przypominamy o dołączeniu do przesyłki paragonu/faktury.